Jak zachęcić młodych ludzi do nauki w liceum ogólnokształcącym lub technikum? Najlepiej korzystać z nowoczesnych pomocy naukowych i prowadzić lekcje w sposób pobudzający naturalną ciekawość. Zadaniem nauczyciela jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także próba zaszczepienia wśród młodzieży chęci do samodzielnego poznawania nowych wiadomości. Może w tym pomóc podręcznik “Oblicza geografii 2“, który powinien być używany przez absolwentów szkół podstawowych.

Analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych

Książka “oblicza geografii 2 (tania książka i szybka wysyłka!)” została przygotowana przez wydawnictwo Nowa Era we współpracy z następującymi autorami: Tomaszem Rachwałą, Radosławem Uliszakiem, Krzysztofem Wiedermannem i Pawłem Krohem. Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów, którzy nie zdecydowali się przystępować do egzaminu maturalnego z geografii. Dlatego poruszana problematyka zawiera podstawowy zakres informacji. Autorzy skupili się na przekazaniu uczniom najważniejszych zagadnień społecznych i ekonomicznych, które można zauważyć współcześnie. Podręcznik może być więc komentarzem do wiadomości, jakie młodzi ludzie czerpią na co dzień z Internetu. 

Wiedza przekazywana w atrakcyjny sposób

Zapamiętywanie informacji jest ułatwione, jeśli treść jest prezentowana w atrakcyjny sposób pod względem wizualnym. Podręcznik “Oblicza geografii 2” zawiera kolorowe strony, a także dużą ilość ilustracji, wykresów, map i schematów. Sprzyja to rozróżnianiu ważnych pojęć, a także orientacji na mapie świata. Książka uczy podstaw analizy danych statystycznych oraz interpretacji zjawisk zachodzących na świecie. Autorzy komentują je przy uwzględnieniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej, co stanowi dodatkowy atut podręcznika.  

Szeroka współpraca na zajęciach w szkole

W książce “Oblicza geografii 2” znajdziemy ramki zbierające i podsumowujące najważniejsze wiadomości, które uczeń powinien poznać na kolejnych lekcjach. Zamieszczono także ćwiczenia pozwalające na samodzielną próbę oceny swojego bieżącego poziomu wiedzy. W bardziej skomplikowanych przypadkach młodzież może zwrócić się o pomoc do nauczyciela, co powoduje, że zajęcia w szkole stają się lekcją współpracy międzypokoleniowej. Podręcznik proponowany przez wydawnictwo Nowa Era to jedna z najciekawszych pozycji na polskim rynku wydawniczym.