W szkołach ponadpodstawowych wielu uczniów wykazuje chęć do samodzielnego zgłębiania wiedzy o otaczającym ich świecie. W wielu przypadkach przyjmują oni poglądy rodziców oraz dokładnie analizują wiadomości zaczerpnięte z Internetu. W związku z tym na lekcjach geografii mogą wywiązać się interesujące dyskusje. Nauczyciel powinien korzystać z nowoczesnych pomocy naukowych, takich jak podręcznik “oblicza geografii 2 (kup już dziś, szybka wysyłka!)” proponowany przez wydawnictwo Nowa Era. Jest to książka ułatwiająca prowadzenie lekcji atrakcyjnych dla młodych ludzi.

Lekcje wzbudzające ciekawość uczniów

Zagadnienia poruszane na lekcjach geografii mogą być interesujące dla młodych ludzi. Czerpią oni na bieżąco wiadomości ze źródeł internetowych, ale nie zawsze są w stanie dokonać interpretacji danych pojawiających się w mediach. Podręcznik “Oblicza geografii 2” ułatwia to zadanie i sprawia, że nauka w szkole przestaje być monotonna.

Książka zawiera dużą ilość wykresów i tabel, dzięki którym młodzież może nauczyć się rozumienia danych statystycznych. Poza tym zamieszczono dużą ilość materiału kartograficznego pozwalającego na orientację w kierunkach świata i regionach, na przykład, pod względem występowania surowców naturalnych lub największej gęstości zaludnienia.

Ugruntowanie wiedzy w szkole i w domu

Podręcznik “Oblicza geografii 2” to rezultat wspólnej pracy kilku autorów: Tomasza Rachwała, Radosława Uliszaka, Krzysztofa Wiedermanna i Pawła Kroha. Zagadnienia społeczne i ekonomiczne są przedstawianie w ujęciu międzynarodowym. Omawiane są przyczyny i skutki procesów zachodzących w świecie, przy szczególnym uwzględnieniu pozycji Polski w świecie biznesu i polityki.

Najważniejsze treści są wyróżniane tak, aby ułatwić uczniom zapamiętywanie pojęć oraz schematów. Oddzielne ramki zawierają wiadomości zebrane w skondensowanej formie, a także ćwiczenia pozwalające na samodzielne sprawdzenie poziomu swojej wiedzy. Nowoczesne elementy powodują, że książka “Oblicza geografii 2” jest ceniona przez specjalistów oraz chętnie wykorzystywana przez uczniów na zajęciach w szkole.